Select Page

Armsad vennad ja õed,

Me elame murdelisi hetki meie ajaloos ja tänaseks on saabunud Ukraina katsumuse tund. Ka me ise vajame valitsuse ja parlamendi tasemel enneolematut üksmeelt ning juhte, kellel oleks nii närvi kui ka tarkust teha kiireid ja vajadusel radikaalseid otsuseid. Kuid siiski ei sõltu asjade lõplik käik ainult relvadest ja toorest jõust.

Koguja 9:11-12 ütleb:

“Taas nägin ma päikese all, et jooks ei olene kärmeist ega sõda sangareist; samuti ei olene leib tarkadest, rikkus mõistlikest ega menu osavaist, vaid aeg ja saatus tabab neid kõiki. Sest inimene ju ei tea oma aega nagu kaladki, keda püütakse kurja võrguga, või nagu paelaga püütavad linnud; nagu neid, nõnda püütakse inimlapsigi kurjal ajal, kui see äkitselt neid tabab.”

2 Ajaraamat 7:13-14 lisab:

“Vaata, kui ma sulen taeva, nõnda et vihma ei saja, ja vaata, kui ma käsin rohutirtse maa paljaks süüa, või kui ma läkitan oma rahva kallale katku, ja kui siis minu rahvas, kellele on pandud minu nimi, alandab ennast ja nad palvetavad ja otsivad minu palet ning pöörduvad oma kurjadelt teedelt, siis ma kuulen taevast ja annan andeks nende patu ning säästan nende maa.”

See on selge üleskutse. Me saame selle ja mitmete teiste kirjakohtade alusel ühise ja isikliku meeleparanduse, palve, paastu ja ülistustava südamega muuta asjade käiku, Mõjutada sündmusi nii, et hävitus pöördub meie riigi ja rahva pealt kõrvale. Raputus on igal juhul tulemas ja juba käib. Jumal raputab tavaliselt selleks, et variseks see, mis on võlts, väärtusetu ja tühine – ja järgi jääks vaid see, mis on ehtne, kooskõlas Jumala tõega. Selles saame me kõik anda oma osa.

Sellepärast plaanime algatada ka palve- ja ülistusteenistusi, milles kutsume osalema kõiki, kelle südant Jumal puudutab ja kes selleks vajadust näevad

Pöörakem oma süda Jumala poole, puhastagem oma elud ja laotagem Jumala ette oma alandlik palve, et meie maa võiks olla säästetud. Seiskem kindlalt ja julgelt Jumala Sõna ja tõotuste toel, olgem Sõna tegijad ja uskujad ning ärgem lõpetagem enne, kui oleme saanud kinnituse Taevast, et meie palveid on kuuldud. Me saame korraldada üritusi eri kohtades ja aegadel, just nii, kuidas kohalikele kõige paremini sobib.

Andkem teineteisele teada kes, kus ja millal midagi korraldada kavatseb. Üritused ei pea olema hiilgavad ega grandioossed, isegi mitte rahvarohked. Aga tingimata peavad need olema ehtsad, siirad ning tehtud kogu südamest Jumala kartuses ja Temale alistumises. Tähtsaim on osalejate südame hoiak, seda jälgib Jumal teraselt.

“Kus kaks või kolm on Minu nimel koos, seal olen Mina nende keskel,” ütles Jeesus.

  • Palugem et Jumala parim tahe meie maal võiks sündida,
  • et meeleparanduse vaim võiks tulla kogu meie maa üle valitsusest alates alla välja,
  • et Jumal valaks üle meie maa võimsa jõena välja oma Püha Vaimu,
  • et meie maa saaks täis Jumala tundmist nagu vesi katab merepõhja – nii nagu Jumal on aastaidoma sulaste kaudu ette kuulutanud.
  • Palugem, et Eesti saaks õnnistuseks Iisraelile, et meie rahvad võiksid lähedast koostööd teha.
  • Palugem rahu Jeruusalemmale – sest selle linna ja rahva rahu on ka meie rahu.Teiega palves,
    Valguse Tee Vabakoguduse pastor Mart Metsala