Select Page

Mike Thompsoni võitluspalve


Järgnevalt toon teieni Las Vegase Elu Sõna koguduse pastori Mike Thompsoni strateegilise võitluspalve, mida olen Eesti jaoks pisut kohandanud.

Ole tugev Issandas ja Tema vägevuse jõus!

Pane selga kogu Jumala sõjavarustus, et suudaksid vastu seista kuradi kavalustele.

Sest me ei maadle liha ja vere vastu, vaid vürstiriikide ja vägede vastu,

,selle ajastu pimeduse valitsejate vastu, kurjuse vaimsete vägede vastu taevastes paikades

(Efeslastele 6:10-12)

  • Jeesuse nimel, me võtame meelevalla Iisebeli “põrgu koerte” ehk valetunnistuse, vihkamise ja mõrva vaimude üle!
  • Jeesuse nimel seome me kõik eneseõiguse, kohtumõistmise ja jumalatu kontrolli vaimud!
  • Me sõitleme õhus olevaid TÜLI ja VAENU vaime! Issand, pane nende suu kinni! Inglid, murdke oma vaimsed hambad! Lammutage kõik deemonlikud kindlused ja saatana taktikad, mis on saadetud, et peatada saabuvat Jumala liikumist Eestis ja mujal maailmas!
  • Üheskoos kõigi Issandasse Jeesusesse Kristusesse uskujate ja Teda kummardavate palvesõdalastena kuulutame me vaimsesse õhkkonda TÕDE JA ÕIGUST! Las taevas sekkub ja tungib edasi! Las vaimulik ärkamine jõuab Eestimaale, Ukrainasse, Venemaale! Las see tulvab üle kogu Euroopa ja maailma rahvaste!
  • Issanda JEESUSE Kristuse vägeval nimel, me MUUDAME vaimset atmosfääri oma riigi kohal, oma linna kohal!  Issand, las inimesed näevad Sinu õiglust ja Sinu tõde! Too peidetud asjad pimedusest välja valgusesse. Paljasta vaenlase taktika ja kavalused ning too õigust kõigile, kes hüüavad appi Issanda nime!
  • Issand, me palume kogu südamest, et Sa tuletaksid meelde oma plaani ja saatust, mis Sina Eestimaa kohta oled tõotanud ja mida Sina oled aegade algusest plaaninud! Me kuulutame, et eesti rahvas on nagu Maarja, kes ütles: “Vaata, siin on Issanda teenija – sündigu mulle Sinu sõna mööda!” (Lk 1:38) 
  • Toetudes Sinu Sõnale, kuulutame me Usu Vaimus välja võimsaima ärkamise, mis kunagi on Eestimaad puudutanud, mis kunagi on planeeti Maa puudutanud! Las ärkamine ja Issanda au tulvata nagu võimas jõgi üle Eestimaa ja üle maailma rahvaste!. 
  • Me kuulutame, et paljud näevad JEESUST kui Teed, Tõde ja Elu. Nad annavad oma südamed Jeesusele ja saavad haaratud Jumala riiki. Isegi need, kes ei mõista, saavad armu Vaimu poolt kaasa haaratud! Jeesuse nimel, me kogume suure hingesaagi Eestimaal!
  • Ilmuta JEESUSt kui Issandat! Ilmuta Teda Tema hiilguses igale rahvale, kes Teda ei tunne. Las Eesti rahvas toob Jeesusele kiitust ja au! 
  • Me kuulutame välja üleloomuliku ärkamise, mida ei saa ükski inimene ega valitsus keelustada ega kontrollida! Ärkamine, mis on täis elu ja mida ükski inimene maa peal ega deemon põrgus ei suuda peatadada! Vabasta üleloomulik jumaliku hiilguse väljavalamine!

Tõuse Jumal! Las Sinu vaenlased hajuvad laiali! Sa ei taha, et keegi hukkuks. Issand on kuulnud oma rahva südamehüüdeid!

Jeesuse nimel anname me oma suu ja usu Eestimaa õnnistamiseks, mitte selle needmiseks!

Ja nüüd tahame me üheskoos paluda nii, nagu Issand Jeesus Kristus meid on õpetanud: 

Meie Isa, kes Sa oled taevas – Pühitsetud olgu Sinu nimi!

Sinu kuningriik tulgu. Sinu tahtmine sündigu –

nii nagu taevas, nõnda ka Eestimaal!

Meie igapäevast leiba anna meile tänapäev

Ja anna meile andeks meie võlad,

nii nagu ka meie anname andeks oma võlglastele. 

Ja ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast, 

sest Sinu päralt on kuningriik (valitsus) ja vägi ja au igavesti! Aamen. 

 

Selle maailma kuningriigid on saanud meie Issanda ja tema Kristuse kuningriikideks;

ja Ta valitseb igavesti ja igavesti.

lmutuse 11:15