Select Page

Külvi Maisov Nõmme Baptistikogudusest kutsub koos Valguse Tee kogudusega Eesti kristlasi Ukraina ja Eestimaa eest intensiivselt palvetama. Avaldame siinkohal Külvi üleskutse.

Armsad vennad ja õed!

Kätte on jõudnud aeg, mil tahame teid kutsuda üheskoos oma silmad Jumala armutrooni poole tõstma! Meie süda tunneb neil päevil koormat Ukraina rahva pärast kes alles mõne aja eest hävitavasse sõjakeerisesse tõmmati. Sealse maa ja inimeste haprus paneb ka meid oma vendi toetades mõistma, et iga rahva saatus on tõepoolest kindel ainult Kõikväelise Jumala varjus.

Häda neile, kes lähevad Egiptusesse abi saama ja otsivad tuge hobustest ning loodavad sõjavankrite peale, sellepärast et neid on palju, ja ratsanike peale, sellepärast et nende hulk on väga suur, aga ei vaata Iisraeli Püha poole ega küsi nõu Issandalt!”

Jesaja 31:1

Kutsume kõiki kristlasi palvetama – ühe tunni haaval – kaitset, armu ja Jumala hea tahte sündimist – Ukrainas, Eestis ja meid ümbritsevates piirkondades!

Palugem üheskoos selle eest, et …

  • … Jumala tahe sünniks kõikjal maa peal nii nagu taevas (Matteuse 6:10)
  • …andestaksime oma vaenlastele ja õnnistaksime neid, kes meile kurja teevad (Luuka 6:27-28)
  • …Jumala kaitse ja tugevus varjaks sõjas oma kodumaa eest võitlejaid (Miika 7:8)
  • …meie rahva süda pöörduks ning kannaks vilja Kristuse lepitusametis (2 Korintlastele5:19-20)
  • …Püha Vaimu leek sütitaks usurahva taas, et oma tunnustähtedega evangeeliumi kinnitada (Markuse 16:20)

Laskem end Jumala Vaimul palves juhtida – Jakoobuse 5:16 kinnitab, et “õige inimese mõjuvõimas eestpalve saadab palju korda”!

Liitu palveketiga Ukraina ja meie naaberrahvaste eest!

Lisainfo palveketi kohta:  Külvi Maison, e-post: maisovid@nbk.ee